zasiłek

Jak odmieniać zasiłek

zasiłek zasiłkach zasiłkami zasiłki zasiłkiem zasiłkom zasiłkowi zasiłków zasiłku

Występuje:

  • 9 odmian słowa zasiłek:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zasiłek:

Zasiłek − świadczenie pieniężne lub materialne wypłacane przez instytucje państwa i organizacje non-profit ich beneficjentom. W Polsce istnieje kilka rodzajów zasiłków, a głównymi instytucjami dystrybuującymi je są gminy za pomocą ośrodków pomocy społecznej oraz ZUS.

Zasiłki z pomocy społecznej: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek celowy, zasiłek stały i zasiłek okresowy.

Zasiłki z ZUS: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński i zasiłek pogrzebowy.

Zobacze też jak odmienić: