zasłabnięcie

Jak odmieniać zasłabnięcie

zasłabnięcie zasłabnięcia zasłabnięciach zasłabnięciami zasłabnięciem zasłabnięciom zasłabnięciu zasłabnięć

Występuje:

  • 8 odmian słowa zasłabnięcie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zasłabnięcie:

Omdlenie (łac. syncope) – krótkotrwała utrata przytomności wywołana przejściowym globalnym zmniejszeniem perfuzji mózgowej. Charakteryzuje się szybkim rozwojem objawów aż do zupełnej utraty przytomności, krótkim czasem trwania oraz samoistnym i pełnym odzyskaniem przytomności.

W praktyce jest to zdecydowanie najczęstsza przyczyna krótkotrwałych utrat przytomności. W badaniach doświadczalnych wykazano, że przerwanie dopływu krwi do mózgu na czas 6-8 sekund powoduje utratę przytomności, podobny efekt powoduje także spadek ciśnienia skurczowego poniżej 60 mm Hg albo spadek ilości dostarczanego tlenu o 20%.

Zobacze też jak odmienić: