zaśniad

Jak odmieniać zaśniad

zaśniad zaśniadach zaśniadami zaśniadem zaśniadom zaśniadowi zaśniadów zaśniadu zaśniady zaśniadzie

Występuje:

  • 10 odmian słowa zaśniad:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zaśniad:

Zaśniad groniasty (łac. mola hydatidosa, hydatis – kropla wody) – niezłośliwa postać ciążowej choroby trofoblastycznej. Zaśniad groniasty powstaje w wyniku nieprawidłowego zapłodnienia komórki jajowej, która implantuje się i proliferuje w macicy. Wyróżnia się zaśniad groniasty całkowity i częściowy. W rzadkich przypadkach może rozwijać się jednocześnie zaśniad i normalny, żywy płód. Przy zapewnieniu odpowiedniego nadzoru często możliwe jest urodzenie dziecka oraz wyleczenie z zaśniadu.

Częstość występowania wynosi około 1 na 1000 ciąż w Stanach Zjednoczonych i Europie, a w zachodniej Afryce i południowo-wschodniej Azji częstość sięga 1 na 100 (przykładowo w Indonezji).

Zobacze też jak odmienić: