zatwarowate

Jak odmieniać zatwarowate

zatwarowate zatwarowatych zatwarowatym zatwarowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa zatwarowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zatwarowate:

Zatwarowate (Sterculiaceae (DC.) Bartl.) – rodzina roślin z rzędu ślazowców (Malvales) wyróżniana w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych roślin okrytonasiennych. Ponieważ w takim ujęciu takson miał charakter polifiletyczny zaliczane tu rodzaje klasyfikowane są obecnie do kilku podrodzin w obrębie szeroko ujmowanej rodziny ślazowatych (Malvaceae). Przedstawiciele tych grup występują głównie na obszarach tropikalnych. Są wśród nich gatunki użytkowe i rośliny uprawne, m. in. kakaowiec i kola.

Rodzaje należące do tej rodziny zostały podzielone na kilka linii rozwojowych tworzących podrodziny w obrębie ślazowatych:

W podrodzinie zatwarowych Sterculioideae Burnett klasyfikowanych jest 12 rodzajów z 430 gatunkami.

Gromada okrytonasienne (Magnoliophyta Cronquist), podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Bastsch, podklasa ukęślowe (Dilleniidae Takht. ex Reveal & Tahkt.), nadrząd Malvanae Takht., rząd ślazowce (Malvales Dumort.), podrząd Malvineae Rchb., rodzina zatwarowate (Sterculiaceae (DC.) Bartl.).

Do rodziny zaliczonych było 69 rodzajów: Abroma, Acropogon, Aethiocarpa, Astiria, Ayenia, Brachychiton, Byttneria, Cacao, Cheirolaena, Chiranthodendron, Cola – kola, Commersonia, Cotylonychia, Dicarpidium, Dombeya, Eriolaena, Firmiana, Franciscodendron, Fremontodendron, Gilesia, Glossostemon, Guazuma, Guichenotia, Hannafordia, Harmsia, Helicteres, Helmiopsiella, Helmiopsis, Heritiera, Hermannia, Herrania, Hildegardia, Keraudrenia, Kleinhovia, Lasiopetalum, Leptonychia, Leptonychiopsis, Lysiosepalum, Mansonia, Maxwellia, Megatritheca, Melhania, Melochia, Neoregnellia, Nesogordonia, Octolobus, Paradombeya, Paramelhania, Pentapetes, Pimia, Pterocymbium, Pterospermum, Pterygota, Rayleya, Reevesia, Ruizia, Rulingia, Scaphium, Scaphopetalum, Seringia, Sterculia, Theobroma – kakaowiec, Thomasia, Triplobus, Triplochiton, Trochetia, Trochetiopsis, Ungeria, Waltheria.

Zobacze też jak odmienić: