zbaraski

Jak odmieniać zbaraski

zbaraski niezbarascy niezbaraska niezbaraską niezbaraski niezbaraskich niezbaraskie niezbaraskiego niezbaraskiej niezbaraskiemu niezbaraskim niezbaraskimi niezbarasko zbarascy zbaraska zbaraską zbaraskich zbaraskie zbaraskiego zbaraskiej zbaraskiemu zbaraskim zbaraskimi zbarasko zbarasku

Występuje:

  • 25 odmian słowa zbaraski:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zbaraski:

Zbaraski – polski herb książęcy.

Opis z wykorzystaniem zasad blazonowania, zaproponowanych przez Alfreda Znamierowskiego:

W polu czterodzielnym w krzyż, w I i IV Pogoń litewska, w II i III półksiężyc na opak, z krzyżykiem kawalerskim zaćwieczonym na barku, barwy nieznane. Nad tarczą mitra książęca.

Herb książęcego rodu Zbaraskich, w opisanej formie pojawił się w Kronice Bielskiego. Mikołaj Rej w Zwierzyńcu przypisał Zbaraskim herb identyczny z herbem Korybut. Taką też wykładnię przyjęli wszyscy późniejsi autorzy.

Herb ten był herbem własnym, więc przysługiwał tylko jednemu rodowi herbownych:

Zbaraski.

Oprócz Kroniki Marcina Bielskiego, wszystkie późniejsze źródła, aż po współczesność, przypisują Zbaraskim herb Korybut. Jednak nowsze opracowania przypisują im herb własny.

Zobacze też jak odmienić: