zbliźniaczony

Jak odmieniać zbliźniaczony

zbliźniaczony niezbliźniaczeni niezbliźniaczona niezbliźniaczoną niezbliźniaczone niezbliźniaczonego niezbliźniaczonej niezbliźniaczonemu niezbliźniaczony niezbliźniaczonych niezbliźniaczonym niezbliźniaczonymi zbliźniaczeni zbliźniaczona zbliźniaczoną zbliźniaczone zbliźniaczonego zbliźniaczonej zbliźniaczonemu zbliźniaczonych zbliźniaczonym zbliźniaczonymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa zbliźniaczony:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zbliźniaczony:

Zobacze też jak odmienić: