zbójnictwo

Jak odmieniać zbójnictwo

zbójnictwo zbójnictw zbójnictwa zbójnictwach zbójnictwami zbójnictwem zbójnictwie zbójnictwom zbójnictwu

Występuje:

  • 9 odmian słowa zbójnictwo:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zbójnictwo:

Zbójnictwo – proceder napadania na podróżnych lub mieszkańców wsi, miast i dworów.

Rozpowszechnione było w dawnej Polsce, przede wszystkim na obszarach górskich i podgórskich w XVI–XVIII w. Stanowiło często jedną z form walki chłopów z uciskiem feudalnym. Grupy zbójeckie napadały najczęściej na dwory, probostwa i na kupców a sporadycznie na chłopów. Mimo tego w świadomości chłopskiej pozostały nazwiska zbójeckich hersztów, na przykład Janosika, Dowbosza czy Ondraszka, mobilizując chłopów do antyfeudalnych wystąpień. Zbójnictwo utrzymało się do pierwszej połowy XIX w., a zlikwidowane zostało przez wojska austriackie po rozbiorach Polski. Wcześniej do zwalczania zbójnictwa używano tzw. harników. Harnikami byli ułaskawieni przestępcy, z których tworzono grupę zbójecką do zwalczania zbójnictwa. Otrzymywali oni nawet niewielki żołd równy połowie żołdu piechura.

Opinia o zbójnikach jako „szlachetnych złoczyńcach” kształtowała się przede wszystkim na początku XX w. pod wpływem literatury neoromantycznej. Jej źródłem były legendy góralskie.

W wielu polskich utworach literackich występuje motyw zbójnictwa i postaci zbójników. Najwcześniej wprowadził do swoich utworów „bieszczadników” Wacław Potocki w XVII wieku, opisując bandyckie napady i okrutne zachowania górali (Schowanie nowomodne, Zamek szymbarski). Późniejsi autorzy to m.in. Stanisław Witkiewicz (Na przełęczy), Kazimierz Tetmajer (Orlice).

Zobacze też jak odmienić: