zbrodnia

Jak odmieniać zbrodnia

zbrodnia zbrodni zbrodniach zbrodniami zbrodnią zbrodnie zbrodnię zbrodnio zbrodniom

Występuje:

  • 9 odmian słowa zbrodnia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zbrodnia:

Zbrodnia – czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społeczności. Termin ten zawsze odnoszono do zbrodni umyślnego pozbawienia życia (zabójstwo, morderstwo), jak i zbrodni przeciw majestatowi (crimen laesae maiestatis).

W rozumieniu polskiego prawa karnego zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą (zob. rodzaje kar kryminalnych). Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie. Warunkowe umorzenie postępowania nie może być stosowane wobec sprawcy zbrodni.

W obowiązującym prawie w Polsce następujące przestępstwa są zbrodniami:

Zobacze też jak odmienić: