zbrojownia

Jak odmieniać zbrojownia

zbrojownia zbrojowni zbrojowniach zbrojowniami zbrojownią zbrojownie zbrojownię zbrojownio zbrojowniom

Występuje:

  • 9 odmian słowa zbrojownia:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zbrojownia:

Arsenał (wł. arsenale, fr. arsenal) – budynek lub zespół budynków o cechach obronnych, w którym przechowywano broń oraz sprzęt wojenny (zbrojownia). Arsenały posiadały także warsztaty, w których naprawiano i wytwarzano broń ręczną oraz odlewano działa (w ludwisarni).

Termin pochodzi od arabskiego دار الصناعة (dār-aṣ-ṣināʕa) – dom wytwórczości/produkcji.

Pierwszym polskim arsenałem był wzniesiony w 1533 arsenał krakowski. W Polsce nazwa arsenał przyjęła się w XVIII wieku. Wcześniej używano nazwy cekhauz (od niem. das Zeughaus – zbrojownia). Istniały arsenały prywatne, magnackie oraz koronne. Dowódcą arsenału byli tzw. cejgwarci.

Pojęcie arsenału ewoluowało z czasem, stopniowo przejmując znaczenie ogółu broni znajdującego się w dyspozycji państwa.

Jednymi z najbardziej znanych polskich arsenałów są:

Zobacze też jak odmienić: