zbugowany

Jak odmieniać zbugowany

zbugowany niezbugowana niezbugowaną niezbugowane niezbugowanego niezbugowanej niezbugowanemu niezbugowani niezbugowany niezbugowanych niezbugowanym niezbugowanymi zbugowana zbugowaną zbugowane zbugowanego zbugowanej zbugowanemu zbugowani zbugowanych zbugowanym zbugowanymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa zbugowany:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zbugowany:

Zobacze też jak odmienić: