Zbyczyce

Jak odmieniać Zbyczyce

Zbyczyce Zbyczyc Zbyczycach Zbyczycami Zbyczycom

Występuje:

  • 5 odmian słowa Zbyczyce:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Zbyczyce:

Zbyczyce, właściwie ul. Żwirkowskiego w Lelowie – dzielnica Lelowa. Nie stanowi oddzielnej jednostki administracyjnej. Drogą, która prowadzi przez nią, można dojechać do Białej Wielkiej.

W 1595 roku wieś Zbyczyce położona w powiecie lelowskim województwa krakowskiego była własnością miasta Lelowa.

4 września 1939 po wycofaniu się Wojska Polskiego z terenu wsi, wkroczyły do niej oddziały Wehrmachtu i spacyfikowały wieś. Zamordowano 12 osób a wiele wywieziono do więzienia w Częstochowie (8 osób zostało zidentyfikowanych). Spalono około 50 zabudowań.

Zobacze też jak odmienić: