Zbyłowice

Jak odmieniać Zbyłowice

Zbyłowice Zbyłowic Zbyłowicach Zbyłowicami Zbyłowicom

Występuje:

  • 5 odmian słowa Zbyłowice:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Zbyłowice:

Zbyłowice – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Ręczno.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa piotrkowskiego.

Przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 742.

W XIX wieku wieś należała do gminy Masłowice w powiecie noworadomskim w guberni piotrkowskiej oraz była częścią parafii Bąkowa Góra.

Zobacze też jak odmienić: