zdradnicowate

Jak odmieniać zdradnicowate

zdradnicowate zdradnicowatych zdradnicowatym zdradnicowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa zdradnicowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zdradnicowate:

Zdradnicowate (Elapidae) – rodzina węży z nadrodziny Elapoidea w rzędzie łuskonośnych (Squamata).

Liczba rodzajów i gatunków tej rodziny jest różna w zależności od autora (Klemmer (1963) podaje 41 rodzajów i ok. 190 gatunków). Jest najliczniejszą rodziną węży jadowitych.

Do zdradnicowatych często zaliczane są również węże morskie; niektóre analizy sugerują nawet, że bez węży morskich zdradnicowate nie byłyby monofiletyczne.

Dodatkowo niektóre podrodziny węży tradycyjnie zaliczane do połozowatych w rzeczywistości mogą być co najmniej bliskimi krewnymi zdradnicowatych. Lawson i in. (2005) zaliczyli nawet do Elapidae podrodziny Xenodermatinae, Psammophiinae, Pseudoxyrhophiinae i większość rodzajów z podrodziny Boodontinae, a także rodzinę Atractaspididae. Vidal i in. (2007) zaliczyli dawne podrodziny Pseudoxyrhophiinae i Psammophiinae, część podrodziny Boodontinae (m.in. rodzaje Lamprophis i Mehelya) oraz dawną rodzinę Atractaspididae do nowej rodziny Lamprophiidae, siostrzanej do zdradnicowatych i tworzącej z nimi nadrodzinę Elapoidea.

Zobacze też jak odmienić: