zdrapka

Jak odmieniać zdrapka

zdrapka zdrapce zdrapek zdrapkach zdrapkami zdrapką zdrapkę zdrapki zdrapko zdrapkom

Występuje:

  • 10 odmian słowa zdrapka:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zdrapka:

Zdrapka – technika poligraficzna, polegająca na pokrywaniu właściwego druku warstwą ochronną, uniemożliwiającą jego odczytanie bez jej zdrapania (stąd nazwa). Zdrapki są wykorzystywane przez organizatorów loterii (Lotto, Polski Monopol Loteryjny, tabloidy), a także przez operatorów sieci telefonii komórkowej w systemie pre-paid. Usunięcie warstwy ochronnej jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilnoprawnej lub akceptacją regulaminu konkursu, bądź loterii.

Zobacze też jak odmienić: