zdrowotność

Jak odmieniać zdrowotność

zdrowotność zdrowotności zdrowotnościach zdrowotnościami zdrowotnością zdrowotnościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa zdrowotność:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zdrowotność:

Zdrowotność – stan zdrowia danej populacji, np. ludności państwa, grupy wiekowej lub zawodowej; ocena według mierników rozwoju fizycznego, zapadalności na choroby i wskaźnika umieralności.

Zobacze też jak odmienić: