zimnokrwistość

Jak odmieniać zimnokrwistość

zimnokrwistość zimnokrwistości zimnokrwistościach zimnokrwistościami zimnokrwistością zimnokrwistościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa zimnokrwistość:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zimnokrwistość:

Zwierzę zmiennocieplne (zimnokrwiste, ektotermiczne, poikilotermiczne, pojkilotermiczne; od gr. poikilos – zmienny) – zwierzę, którego temperatura ciała jest zmienna i zależy od temperatury otoczenia oraz zewnętrznych źródeł ciepła.

Jest to pojęcie tradycyjne i silnie ugruntowane w literaturze, lecz nieścisłe, a czasami może być mylące. Od tej definicji są bowiem wyjątki.

Zmiennocieplność jest cechą charakterystyczną dla większości zwierząt bezkręgowych oraz dla ryb, płazów i gadów. W okresie zimowym zwierzęta zmiennocieplne zapadają w stan odrętwienia, z którym połączone jest znaczne obniżenie temperatury ciała.

Zobacze też jak odmienić: