zimnolśniący

Jak odmieniać zimnolśniący

zimnolśniący niezimnolśniąca niezimnolśniącą niezimnolśniące niezimnolśniącego niezimnolśniącej niezimnolśniącemu niezimnolśniący niezimnolśniących niezimnolśniącym niezimnolśniącymi zimnolśniąca zimnolśniącą zimnolśniące zimnolśniącego zimnolśniącej zimnolśniącemu zimnolśniących zimnolśniącym zimnolśniącymi

Występuje:

  • 20 odmian słowa zimnolśniący:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa zimnolśniący:

Zobacze też jak odmienić: