Ziz

Jak odmieniać Ziz

Ziz Ziza Zizem Zizie Zizowi

Występuje:

  • 5 odmian słowa Ziz:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Ziz:

Ziz – ptak występujący w kosmogonii hebrajskiej. Według Midrasza Konen stwór ten należał do sfery niebiańskiej. Został uczyniony przez Stwórcę z ognia, światła i wody zmieszanych z błotem.

Howard Schwartz nazywa go zwierzęciem mitycznym, widząc w nim ucieleśnienie losu. Według apokaliptyki żydowskiej Ziz zostanie zabity przez Mesjasza i podobnie jak Lewiatan oraz Behemot, podany sprawiedliwym na uczcie na Końcu Świata.

Rozpiętość jego skrzydeł była tak wielka, że mógł nimi przysłonić Słońce.

Zobacze też jak odmienić: