Żuławy Elbląskie

Jak odmieniać Żuławy Elbląskie

Żuławy Elbląskie Żuław Elbląskich Żuławach Elbląskich Żuławami Elbląskimi Żuławom Elbląskim

Występuje:

  • 5 odmian słowa Żuławy Elbląskie:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Żuławy Elbląskie:

Żuławy Wiślane (313.54) – jednostka fizjograficzna wchodząca w skład makroregionu Pobrzeże Gdańskie (313.5) i podprowincji Pobrzeża Południowobałtyckie (313). Obejmują rozległą równinę deltową Wisły przypominającą w ogólnym zarysie kształt odwróconego trójkąta, którego wierzchołek znajduje się w rozwidleniu Wisły na Leniwkę i Nogat, zaś podstawa wyznaczona jest przez Mierzeję Wiślaną. Wysokość tak wyznaczonej figury osiąga około 50 km, a podstawa – około 40 km. Obszar Żuław jako jednostki fizjograficznej zbliżony jest do obszaru wydzielanej w geobotanicznym podziale Polski krainy Żuławy Wisły. Powierzchnia Żuław wynosi około 1700 km², z czego 450 km² stanowią tereny depresyjne, położone poniżej poziomu morza.

Zobacze też jak odmienić: