żuławy

Jak odmieniać żuławy

żuławy żuław żuławach żuławami żuławom

Występuje:

  • 5 odmian słowa żuławy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żuławy:

Żuławy (kaszb. Zëławie, niem. Werder) – obszary wytworzone przez akumulację materiału rzecznego w deltach rzek. Charakteryzują się bardzo urodzajnymi glebami. Są to zazwyczaj tereny podmokłe. W Polsce termin ten odnosi się głównie do obszaru Żuław Wiślanych.

Problem pochodzenia nazwy „Żuławy” nie został dotąd ostatecznie rozwiązany. Część badaczy sądzi iż pochodzi on od pruskiego wyrazu sulava (wyspa). Inni uważają, że w rdzeniu tej nazwy tkwi polski rzeczownik żuł (namuł leśny). Charakterystyczne jest jednak, że w XIII w., obok łacińskiego wyrazu insula (wyspa) używano również pruskiego Solouo. Niemiecka nazwa werder (wyspa) miała początkowo apelatywny charakter i była tłumaczeniem łacińskiego wyrazu insula.

Zobacze też jak odmienić: