żupania

Jak odmieniać żupania

żupania żupaniach żupaniami żupanią żupanie żupanię żupanii żupanij żupanio żupaniom

Występuje:

  • 10 odmian słowa żupania:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żupania:

Komitat (z łac. commitatus; węg. megye, chorw. županija, słowacki župa) – jednostka administracyjna pierwszego rzędu w podziale administracyjnym Węgier oraz Chorwacji, odpowiadająca polskiemu województwu.

Podział terytorium Królestwa Węgier na komitaty zaczął się kształtować około X–XI wieku. Początkowo komitat był jednostką administracji centralnej (królewskiej). W czasach późnego średniowiecza, po osłabnięciu władzy królewskiej, komitat stał się jednostką administracji samorządowej (samorządu szlacheckiego). W 1914 r. Królestwo Węgier podzielone było na 64 komitaty.

Obecnie Węgry podzielone są na 19 komitatów i 24 miasta na prawach komitatów. W Chorwacji jednostka ta przywrócona została, pod chorwacką nazwą županija, po uzyskaniu 25 czerwca 1991 przez ten kraj niepodległości. Obecnie Chorwacja dzieli się na 20 żupanii i jedno miasto na prawach żupanii.

Zobacze też jak odmienić: