żurawiowe

Jak odmieniać żurawiowe

żurawiowe żurawiowych żurawiowym żurawiowymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa żurawiowe:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żurawiowe:

Żurawiowe (Gruiformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki prowadzące naziemny tryb życia, zamieszkujące stepy, pustynie i półpustynie, bagna oraz lasy tropikalne. Wiele występuje jako gatunki reliktowe. Stanowią grupę silnie zróżnicowaną, co powoduje, że niektóre rodziny bywają klasyfikowane w innych rzędach, a ich systematyka jest powodem kontrowersji.

Zobacze też jak odmienić: