żurnalistyczny

Jak odmieniać żurnalistyczny

żurnalistyczny nieżurnalistyczna nieżurnalistyczną nieżurnalistyczne nieżurnalistycznego nieżurnalistycznej nieżurnalistycznemu nieżurnalistyczni nieżurnalistyczny nieżurnalistycznych nieżurnalistycznym nieżurnalistycznymi żurnalistyczna żurnalistyczną żurnalistyczne żurnalistycznego żurnalistycznej żurnalistycznemu żurnalistyczni żurnalistycznych żurnalistycznym żurnalistycznymi

Występuje:

  • 22 odmian słowa żurnalistyczny:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żurnalistyczny:

Zobacze też jak odmienić: