żwawość

Jak odmieniać żwawość

żwawość żwawości żwawościach żwawościami żwawością żwawościom

Występuje:

  • 6 odmian słowa żwawość:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żwawość:

Żwawość (ŻW) — jedna z czasowych charakterystyk zachowania (obok perseweratywności), tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego tempa wykonywanych czynności oraz łatwej zmiany reakcji (zachowania) w odpowiedzi na zmianę warunków zewnętrznych. Wprowadzona przez Jana Strelaua w regulacyjnej teorii temperamentu.

Zobacze też jak odmienić: