żwirowcowate

Jak odmieniać żwirowcowate

żwirowcowate żwirowcowatych żwirowcowatym żwirowcowatymi

Występuje:

  • 4 odmian słowa żwirowcowate:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żwirowcowate:

Żwirowcowate (Glareolidae) – rodzina ptaków z rzędu siewkowych (Charadriiformes).

Rodzina obejmuje gatunki lądowe zamieszkujące Stary Świat i Australię.

Ptaki te charakteryzują się następującymi cechami:

Do rodziny należą następujące podrodziny:

Rodzaj o niejasnym pokrewieństwie i nieklasyfikowany w żadnej z podrodzin:

Zobacze też jak odmienić: