życiorys

Jak odmieniać życiorys

życiorys życiorysach życiorysami życiorysem życiorysie życiorysom życiorysowi życiorysów życiorysu życiorysy

Występuje:

  • 10 odmian słowa życiorys:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa życiorys:

Życiorys – skrótowe opisanie przebiegu dotychczasowego życia człowieka, ograniczone do istotnych faktów.

Najczęściej przedstawione w postaci syntetycznej z podaniem dat i przypisanych do nich faktów, często w postaci pisma urzędowego, notatki biograficznej itp.

Rozbudowaną i analityczną formą życiorysu jest biografia, natomiast jedną ze sformalizowanych postaci życiorysu jest curriculum vitae (CV).

Zobacze też jak odmienić: