żyrafy

Jak odmieniać żyrafy

żyrafy żyraf żyrafach żyrafami żyrafom

Występuje:

  • 5 odmian słowa żyrafy:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żyrafy:

Żyrafowate (Giraffidae) – rodzina dużych ssaków z podrzędu przeżuwaczy obejmująca dwa gatunki żyjące współcześnie i szereg gatunków wymarłych. Oba obecnie żyjące gatunki zasiedlają Afrykę.

Najwcześniej datowane szczątki żyrafowatego należą do przedstawicieli rodzaju Climacoceras, żyjącego we wczesnym miocenie.

Masa ciała wynosi 250-1500 kg. Oba gatunki cechuje wąska, wydłużona głowa, cienkie wargi oraz chwytny język. Na głowie występują rogi, pokryte porośniętą sierścią skórą. W szczęce brak kłów oraz siekaczy. W uzębieniu żuchwy występuje długa diastema pomiędzy siekaczami i siekaczopodobnymi kłami a zębami policzkowymi (przedtrzonowcami i trzonowcami).

Rodzina obejmuje dwa monotypowe rodzaje występujące współcześnie:

i kilka wymarłych:

Zobacze też jak odmienić: