żyrondyści

Jak odmieniać żyrondyści

żyrondyści żyrondystach żyrondystami żyrondystom żyrondystów żyrondysty

Występuje:

  • 6 odmian słowa żyrondyści:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żyrondyści:

Żyrondyści (fr. Girondins) – nieformalne stronnictwo polityczne z czasów rewolucji francuskiej, grupujące głównie przedstawicieli inteligencji i burżuazji, początkowo stanowiące prawe skrzydło jakobinów z programem monarchii konstytucyjnej i rządów parlamentarnych z zachowaniem swobód życia gospodarczego i religijnego.

Zobacze też jak odmienić: