żyroskop

Jak odmieniać żyroskop

żyroskop żyroskopach żyroskopami żyroskopem żyroskopie żyroskopom żyroskopowi żyroskopów żyroskopu żyroskopy

Występuje:

  • 10 odmian słowa żyroskop:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Nie

Definicja słowa żyroskop:

Żyroskop (giroskop; gr. gyros – obrót, skopeo – obserwować) – urządzenie do pomiaru lub utrzymywania położenia kątowego, działające na podstawie zasady zachowania momentu pędu. Został wynaleziony przez francuskiego fizyka Jeana Foucaulta w 1852 roku.

Przyrząd demonstrujący efekty żyroskopowe, także nazywany żyroskopem, ma postać krążka, który raz wprawiony w szybki ruch obrotowy zachowuje swoje pierwotne położenie osi obrotu, z niewielkimi ruchami precesyjnymi, które są uwzględniane w określaniu kierunku lub są eliminowane przez tłumienie.

Warunkiem poprawnej pracy żyroskopu jest duża prędkość obrotowa i małe tarcie w łożyskach. Ten drugi cel osiąga się łożyskując żyroskop na strumieniu sprężonego powietrza lub – jeszcze lepiej – zawieszając go w polu elektrostatycznym (lub magnetycznym) w próżni. W przykładowym rozwiązaniu technicznym żyroskop o prędkości 24 tys. obr./min wskazuje stały kierunek w przestrzeni z błędem nie większym niż 0,0001°/h, czyli 1° na 14 miesięcy.

Obracające się ciało o ograniczonej swobodzie ruchu osi obrotu to bąk, żyroskop jest też nazywany bąkiem swobodnym.

Zobacze też jak odmienić: