Żytniów

Jak odmieniać Żytniów

Żytniów Żytniowa Żytniowem Żytniowie Żytniowowi

Występuje:

  • 5 odmian słowa Żytniów:

Czy słowo jest nazwą własną?

  • Tak

Definicja słowa Żytniów:

Żytniów – wieś sołecka w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Rudniki.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie częstochowskim.

W skład sołectwa wchodzą ponadto wsie Banasiówka, Bliźniaki, Pieńki, Hajdamaki, Ignachy, Wytoka, Stawki Żytniowskie oraz Żurawie.

Wieś Żytniów położona jest na terenach typowo rolniczych z dominacją upraw żyta oraz pszenicy. W sąsiedztwie znajdują się liczne kompleksy leśne, rzeka Prosna, zalew we wsi Psurów, rzeka Warta, zalew we wsi Młyny oraz Załęczański Park Krajobrazowy. We wsi działają dwa gospodarstwa agroturystyczne.

Przez Żytniów przebiega pieszy szlak pielgrzymkowy z Poznania, Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego na Jasną Górę w Częstochowie.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest:

inne obiekty:

Zobacze też jak odmienić: